Vizyon ve Misyon

Vizyonumuz

Ankara’yı daha yeşil, temiz, güzel, sürdürülebilir, sağlıklı ve yaşam kalitesi yüksek modern bir kent yapmak ve Ankara’nın fuar ve kongre turizmi açısından dünya başkentleriyle yarışır düzeye gelmesini sağlamaktır.

Misyonumuz

Ankara’nın park, bahçe ve diğer yeşil alan düzenlemeleri için bitki yetiştirmek; alanda bulunan mevcut yeşil alanların bakımını yapmak; yerli üreticilerden temin edilen bitkileri iyileştirmek; su tasarrufuna, çevre duyarlılığına önem vererek oluşturulan yeşil alanların bakımını, gübrelemesini yapmak; daha yeşil bir Ankara için etüt, araştırma, plan, keşif, fizibilite raporları hazırlamak, yeni projeler geliştirmek; Ankara’nın fuar ve kongre turizmi açısından dünya başkentleriyle yarışır düzeye gelmesi için sektörde faaliyet yürüten firmalarla işbirliği yapmak; kurumsal sorumluluğu gereğince faaliyet alanları kapsamında yerli üreticiyle nihai tüketiciyi buluşturacak organizasyonlar yapmaktır.