İSG Politikamız

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız

Kurumumuz çalışanları ve mülkiyetiyle beraber faaliyet sahalarımızda bulunabilecek üçüncü şahısların can ve mal emniyetinin sağlanması amacıyla önleyici tedbirlerin sistemli bir yönetim prensibiyle alınmasını sağlamaktır. Bu kapsamda; kuruluşumuzun faaliyet sahalarının (Tüm Parklar, Şantiye ve Tesisler) iş güvenliği uzmanlarımızca yerinde keşfi yapılarak, çalışma usulleri, kullanılan iş makineleri, teçhizatlar ve el aletleri tespit edilmektedir.

Söz konusu saha ziyaretlerinden toplanan bilgilerle kurumsal risk analizleri yapılarak, çalışma ve kullanma talimatları hazırlanmış ve kişisel koruyucu donanım ihtiyacının tespiti yapılmaktadır. Ayrıca bu talimatlar hususi eğitimlerle kullanıcılarına tebliğ edilmek suretiyle sistemin sürekliliğinin sağlanması hedeflenmektedir.