Kalite Politikamız

Kalite Politikamız

ANFA Ankara Altınpark İşletmeleri Limited Şirketi, 2002 yılından itibaren, gelişen çevre ve çalışma temposuna paralel olarak, uluslararası bir yönetim standardı olan ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi referans alınarak çalışanlarının niteliklerini ve yönetim sistemini sürekli iyileştirmektedir.

06.11.2002 tarihinde TÜV CERT Belgelendirme Kuruluşu tarafından yapılan Belgelendirme Denetimi ile standardın şartlarının sağlanmış ve yürütülmekte olduğu onaylanmıştır. Bu tarihten sonra, ilgili belgelendirme kuruluşu tarafından sistemin işlerliğine yönelik olarak 17.02.2004 tarihinde yapılan Gözetim Tetkiki’nde de yine şartların sağlanmış olduğu ve kuruluşumuzun bu standardın sürekli iyileştirme prensibini tüm çalışmalarına yansıtabildiği rapor edilmiş ve sistemin devamı sağlanmıştır.

ANFA Altınpark İşletmeleri olarak bu konuda Türk Akreditasyon Kurumu’nca onaylanmış bir kuruluşla çalışılmasına karar verilmiş ve anlaşmalı olduğumuz TÜV Management belgelendirme kuruluşu 2004 yılı itibariyle değiştirilerek, TÜRKAK akreditasyonu olan Nissert Uluslararası Sertifikasyon Denetim ve Gözetim Hizmetleri Ltd. Şti. ile anlaşma yapılmış, 02-03.12.2004 tarihlerinde de bahsi geçen kuruluş tarafından yapılan denetimlerle sistemin var olduğu ve işletildiği rapor edilerek belgemizin devam etmesi sağlanmıştır. Son olarak 2009 yılı içerisinde yapılan çalışmalarla mevcut yönetim sistemimiz; ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi’ne ilaveten ISO 14001:2004 ve OHSAS 18001:2007 standartları referans alınarak revize edilmiştir.

Bununla ilgili olarak Türk Akreditasyon Kurumunca onaylı Nissert Belgelendirme kuruluşunca Mayıs 2009 tarihinde belgelendirme denetimlerinde entegre sistemin varlığı ve işletildiği kanıtlanarak belgelendirilmesi sağlanmıştır. Söz konusu standart özetle; Planla, Uygula, Kontrol Et, Önlem Al (PUKO Döngüsü) başlıklarındaki dört temel adımla kuruluşun etkinlik ve verimlilik performanslarının sürekli iyileştirilmesini öngördüğünden şirketimizde böyle bir yapının meydana getirilebilmesi amacıyla çalışanlarımıza kişisel gelişim ve yönetim becerilerinin geliştirilmesi ana başlıklarında eğitim programları tertip edilmektedir.

Bu eğitimlerden sağlanan bilgi birikimiyle beraber şirketimizin tüm faaliyetlerinin standardın öngördüğü şartlar çerçevesinde yapılanması sağlanmış ve böylelikle çalışma performanslarımızda sürdürülebilir bir iyileşme sağlanmaktadır.

Yürütülen her faaliyetin nihayetinde işle ilgili ana hedeflerin gerçekleştirilmiş olmasıyla beraber söz konusu faaliyetin icra edilmesi sürecinde kazanılan her türlü bilginin, tecrübenin düzenli olarak yeni planlama süreçlerinde kullanılabilmesini sağlamakla da şirketin entelektüel sermayesinin güçlendirilmesi sağlanmaktadır.