KURUMSAL

Personel Eğitimi

Kurumumuz çalışanları ve mülkiyetiyle beraber faaliyet sahalarımızda bulunabilecek üçüncü şahısların can ve mal emniyetinin sağlanması amacıyla önleyici tedbirlerin sistemli bir yönetim prensibiyle alınmasını sağlamaktır.