Teşeron Personel Tespit İtiraz Komisyonu Karar Sonuçları

375 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN GEÇİCİ 23 VE 24 NCÜ MADDELERİNİN UYGULANMASINA DAİR USUL VE ESASLARIN 33 NCÜ MADDESİ İLE OLUŞTURULAN ŞİRKETİMİZ TESPİT KOMİSYONUNUN RED KARARLARI ÜZERİNE TESPİT İTİRAZ KOMİSYONUNA İTİRAZ EDEN VE KOMİSYONUN 08.03.2018 TARİH VE 19 NOLU KARARI İLE, ARŞİV ARAŞTIRMA SONUÇLARI SAKLI KALMAK KAYDIYLA, İTİRAZLARI KABUL EDİLENLERİN İSİM LİSTESİDİR.

 Kabul Listesi >>>

375 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN GEÇİCİ 23 VE 24 NCÜ MADDELERİNİN UYGULANMASINA DAİR USUL VE ESASLARIN 33 NCÜ MADDESİ İLE OLUŞTURULAN ŞİRKETİMİZ TESPİT KOMİSYONUNUN RED KARARLARI ÜZERİNE TESPİT İTİRAZ KOMİSYONUNA İTİRAZ EDEN VE KOMİSYONUN 08.03.2018 TARİH VE 18 NOLU KARARI İLE, ARŞİV ARAŞTIRMA SONUÇLARI SAKLI KALMAK KAYDIYLA, İTİRAZLARI RED EDİLENLERİN İSİM LİSTESİDİR.

 Red Listesi >>>

ANKARA'DA HAVA