Teşeron Personel Sınav Sonuçları

24.12.2017 tarihli ve 30280 sayılı Resmi Gazetede yayımlanıp yürürlüğe giren 696 sayılı  Kanun Hükmünde Kararname ile  01 Ocak 2018 tarihli ve 30288 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alım Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta olan  işçilerin sürekli işçi kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne geçirilmesine ilişkin 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23. ve Geçici 24. Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esasların belirlediği tebliğin Madde 39 Gereğince; Komisyon Kurul kararıyla açıklanan Başarılı-Başarısız taşeron işçilerin sınav sonuç listesi ektedir.

Not: Güvenlik Soruşturma Sonuçları henüz gelmediğinden değerlendirmeye alınmamış olup, Ankara Valiliği ile tarafımıza ulaştığında tekrar değerlendirme yapılacaktır.

Sınav Sonuçları

ANKARA'DA HAVA