07.01.2019

  İLAN

 

24.12.2017 tarihli ve 30280 sayılı Resmi Gazetede yayımlanıp yürürlüğe giren 696 sayılı  Kanun Hükmünde Kararname ile  01 Ocak 2018 tarihli ve 30288 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alım Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta olan  işçilerin sürekli işçi kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne geçirilmesine ilişkin 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23. ve Geçici 24. Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esasların belirlediği tebliğin Madde 39 Gereğince; Komisyon Kurul kararıyla açıklanan Başarılı-Başarısız taşeron işçilerin sınav sonucu aşağıda belirtildiği gibidir.

 

 

Sınavda başarılı olan kişinin 08/01/2019 Tarihinde aşağıda belirtilen evrak listesi ile birlikte ANFA İnsan Kaynakları Biriminde bulunması gerekmektedir.

 

Evrak Listesi

1)Kimlik Fotokopisi

2)Sabıka Belgesi (resmi kurum için)

3)Diploma Fotokopisi

4)Askerlik tecil-terhis belgesi

5)İkametgah belgesi

6)Vukuatlı nüfus kayıt örneği

7)Kan grubu kartı

8)Akciğer filmi (CD)

9)AGİ - Bilgileri eksiksiz olarak doldurulmuş Aile Geçim İndirim formu

 

YUKARIDA İSTENEN EVRAKLARIN ŞEFFAF POŞET DOSYA İLE GETİRİLMESİ RİCA OLUNUR.

 

 

 

S.NO

ADI SOYADI

T.C NO

SINAV TARİHİ

 SINAV     SONUCU

01-

MEHMET ALİ YILDIRIM

11335136722

07.01.2019

BAŞARILI

 

ANKARA'DA HAVA