696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 127. Maddesinin; Geçici 23 ve 24. Maddesi Gereği Taşeronda Çalışan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına 

24.12.2017 tarihli ve 30280 sayılı Resmi Gazetede yayımlanıp yürürlüğe giren 696 sayılı  Kanun Hükmünde Kararname ile  01 Ocak 2018 tarihli ve 30288 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta olan  işçilerin sürekli işçi kadrolarına geçirilmesine ilişkin 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 ve Geçici 24. Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esasları belirlediği tebliğ gereğince; SINAV’a girecek olan  taşeron işçilerin listesi aşağıda listelenmiştir. SINAV tarih ve saatinde ALTINPARK İçerisindeki FUAR B SALONUNDA Hazır olunması önemle duyurulur.

Kabul Edilenler

Red Edilenler

ANKARA'DA HAVA