30. Maddesi 3. ve 4. bentleri kapsamında sürekli işçi kadrolarına geçmek üzere yapılan başvuru sonucu

696 Sayılı K.H Kararname ile 375 sayılı K.H Kararnameye eklenen GEÇİCİ MADDE 24. maddenin Uygulanmasına İlişkin Usül ve Esasların 30. Maddesi 3.  ve 4. bentleri kapsamında sürekli işçi kadrolarına geçmek üzere yapılan başvuru sonucu, sınav tarih ve yeri ekte belirtilmiştir.

Lİste > > >

ANKARA'DA HAVA